sábado, 2 de enero de 2016

Visita a la Escuelita Petits Voladors en el Refugio la Bassa

Esta vez nos invitaron a visitar una escuela animalista en el Vendrell, els Petits Voladors, que está en comunión con el Refugio la Bassa para contar mi cuento, El Santuario, y poder conocer esta propuesta del todo innovadora. 

El lugar es cerca del mar, en un llano dotado de algarrobos y de matorrales aromáticos.

Nos recibieron los ladridos de un perro sin las patas de delante, y, en seguida, un grupo de niños y niñas que nos estaban esperando.
El primer comentario de un pequeño volador, así, de presentación:
-"A nosotros no nos gusta que le cojan la leche a la vaca." 


Como era de esperar, estávamos sorprendidas, por los comentarios y en especial, por la presencia de la pequeña Wilbur, una bebé cerdita atrevida que aprovechaba la ocasión para roer al que estuviera despistado. 
Como habíamos llegado más tarde de lo establecido y los chavales empezaban a tener ganas de moverse, salimos al patio.
Allí nos daban la bienvenida una gallina, un conejo, que iban a su aire por todos sitios. 
Nos explicaron que en estas fechas no podríamos visitar a los amigos del refugio que están justo al lado, porque una de las cerdas estaba en celo y no convenía estar cerca.
Después de la fruta y del patio, pude explicar el cuento. Me sentí, por primera vez, que el público me escuchaba desde un sitio de comprensión que hasta ahora no había experimentado. Quizás porqué tienen vívida las experiencias de los protagonistas del cuento, justo al lado de sus recinto.
Se les veia cercanos y atentos durante el relato.

Con la persona fundadora, Laia, pude conversar un rato y resolver algunas dudas de la creación del centro. 
Nos explicó que ella se sentía muy feliz por poder llevar a cabo lo que ella cree que es lo que verdaderamente hará que el veganismo sea un movimiento más allá de las modas: la educación también en las escuelas. 
Actualmente el proyecto de la escuela sustenta el refugio. Cuentan con pocas aportaciones económicas, pocos socios, poco teaming. Últimamente han podido juntar algo de dinero en actividades que ellas mismas organizan para poder ir haciendo las mil y una cosas que en un sitio como este van surgiendo. 
El proyecto, que de tan solo 15 meses, cuenta ya con 27 niños y niñas. Un crecimiento espectacular que les hace plantearse frenar la entrada de familias interesadas de cara a Enero. Quieren, como ellas dicen, crecer poco a poco.
Hay familias veganas, vegetarianas y otras que no, y que a medida que van conociendo la escuela se van sensibilizando con el tema, van adquiriendo compromisos en referencia al respeto hacia las demás especies.
Quiero dar las gracias a Sandra, por haberse interesado por el cuento de el Santuario, por sus explicaciones y paciencia. A Laia por haber tenido una idea tan innovadora y hasta revolucionaria. A los niños y a las niñas por el recibimiento y por sus miradas. Esperamos poder colaborar con vosotras tanto como nos sea posible.

A su vez, des de El Refugio la Bassa nos piden ayuda para poder seguir dando el espacio necesario a los animales nuevos que van llegando, a través d'aquest Verkami.

Lo que Els Petits Voladors está haciendo es imprescindible que sea conocido: un proyecto sin referentes a nivel estatal, una biblioteca donde los libros se escogen meticulosamente para la sensibilización del respeto hacia los demás, ya sea a las demás especies, hacia todos los sexos, razas, la escucha atenta, el respeto a los ritmos de aprendizaje, la inclusión de otros animales como individuos para la convivencia. 

Esperamos que entre todas podamos ayudaros y que ejemplos como este sean semillas que van naciendo aquí y allí.

Visita a l'Escoleta Petits Voladors del Refugi la Bassa

Aquesta vegada ens van convidar des d'una escola animalista al Vendrell, els Petits Voladors, que està en communió amb el refugi la Bassa per explicar el meu conte, El Santuari, i poder conèixer aquesta proposta del tot innovadora. 

El lloc és prop del mar, en una plana dotada de garrofers, de matolls baixos i d'aromàtiques. 

Ens rebien els lladrucs d'un gos sense les potes del davant, i, tot seguit, una colla de nenes i nens en rotllana que ens estaven esperant. 
El primer comentari d'un petit volador, així, de presentació:
-"A nosaltres no ens agrada que li agafin la llet a la vaca".


Com era d'esperar, estàvem sorpreses, pels comentaris, i en especial, per la presència de la petita Wilbur, una bebé porqueta eixelebrada que aprofitava l'ocasió per mossegar-nos si ens despistàvem.
Com que havíem arribat més tard de l'establert i la canalla començava a tenir ganes de moure's vam sortir al pati.
Allà ens van donar la benvinguda una gallina, un conill, que anaven voltant per arreu, així com el guirigall de diverses aus.
Ens van explicar que en aquestes dates no podríem visitar els amics animals del refugi que estan just al costat perquè una de les truges estava en zel i no convenia estar-hi a prop.
Després de l'esmorzar i l'esbarjo vaig poder explicar el conte. Vaig sentir com, per primera vegada, el públic m'escoltava des d'un lloc de comprensió que fins ara no havia experimentat.

Se'ls veia propers i atents durant el relat.

Amb la persona que du l'escoleta, la Laia, vam tenir ocasió de resoldre alguns dubtes de la creació del centre.
Ens va explicar que ella se sentia molt feliç de poder dur a terme el que ella creu que és el que veritablement farà que el veganisme sigui un moviment més enllà de les modes: l'educació a les escoles.
Actualment el projecte d'escoleta sustenta el refugi. Compten amb poques aportacions econòmiques, pocs socis i pocs teaming. En activitats organitzades derrerement han pogut recollir diners per poder anar fent les mil i una coses que en un lloc com aquest van sorgint.
El projecte, que té tan sols 15 mesos, ja compta amb 27 nens i nenes. Un creixement espectacular que els fa plantejar-se haver de frenar l'allau de famílies interessades de cara al gener. Volen, com diuen, creixer a poc a poc.
Les famílies n'hi ha de veganes, de vegetarianes i d'altres que no, i que a mida que van coneixent l'escola es van sensibilitzant amb el tema, van adquirint compromisos vers el respecte a totes les espècies.

Vull donar les gràcies a la Sandra, per haver-se interessat pel conte del Santuari, per les seves explicacións i paciència. A la Laia per haver tingut una idea tan innovadora i fins i tot revolucionària. Als nens i a les nenes per la rebuda i la mirada. Esperem poder col·laborar amb vosaltres tant com sigui possible. 

Alhora des del Refugi la Bassa ens demanen ajuda per poder seguir donant l'espai necessari als animalons,  a través d'aquest Verkami.

El que als Petits Voladors s'està fent és imprescindible de què sigui conegut: un projecte sense referents a nivell estatal, una biblioteca on els llibres han estat triats meticulosament per a la sensibilització en el respecte vers als altres, ja sigui en espècies, en races, en sexes, l'escolta atenta, el respecte vers els ritmes d'aprenentatge, la inclusió dels animals com a individus amb qui conviure.

Esperem que entre totes poguem ajudar-vos i que exemples com aquest seguin llavors que naixen per aquí i allà.lunes, 7 de diciembre de 2015

La nostra versió vegana del PessebreEl darrer cap de setmana vam muntar a casa una versío del Pessebre més afí amb els  nostres ideals: un santuari o refugi amb una pila d'animals que campen al seu aire. 
Nosaltres preferim celebrar el solstici d'hivern. Festejar que estem junts, ens fem regals i fem bons menjars lliures de crueltat. 
Per recordad que tots els éssers sentim per igual, hem fet aquest raconet, aprofitant ninos i elements naturals que hem anat recollint del bosc i una caixa de fusta, que serveix per guardar-ho tot un cop la volguem tancar.
Es una activitat molt entretinguda. Tant muntar-la com tenir-la. La nostra filla, s'hi passa llargues estones movent d'aquí cap allà els animals i creant-ne diàlegs.
Us proposo un joc: que hi busqueu aquests animals.
Una truja amb els seus fills, volen un bon racó abans no caigui la nit.
La vaca i el vedell junts, com ens agrada que estiguin.
Les ovelles totes al ramat. A veure si en veieu una que té la pota de pasta. Sense voler es reprodueix també aquí el que en alguns santuaris passa amb animals ferits.
El cavall o euga, no queda massa clar.
La gallina, covant i envoltada de pollets.
Un conill o conilla.
A més s'hi han afegit altres animals no tan usuals en aquests refugis, a veure si també els trobeu:
Un hipopòtam, un camell, un tapir, un cérvol petit que ha perdut la seva mare, així com les cries de guilla, un ós rentador, una teixó amb la seva cria i un colom.
Aquest lloc el cuiden unes senyores molt amables i molts voluntaris. N'hi ha un, per cert, que ha estat enxampat a la foto quan feia caca. Vaja! El trobeu?

Per cert, els i les que volgueu fer un regal únic en aquestes dates, us ofereixo el conte infantil El Santuari, a 13 euros, per acabar l'edició i poder dur a terme la propera. (karengorges@gmail.com). Seré a la Fira Vegana aquest dissabte 12 de desembre amb els últims exemplars.Nuestra versión vegana del PesebreEl pasado fin de semana montamos en casa una versión del Pesebre afín con nuestros ideales: un santuario o refugio con un montón de animales que campan a sus anchas.  
Nosotros preferimos celebrar el solsticio de invierno. Festejamos que estamos juntos, nos hacemos regalos y comemos ricas comidas libres de crueldad.
Para recordar que todos los seres sentimos por igual, hemos hecho este rinconcito, aprovechando muñecos y elementos naturales que hemos ido recogiendo del bosque y una caja de madera, que sirve para guardarlo todo una vez termina la época.  
Es una actividad muy entretenida. Nuestra hija, pasa largos ratos moviendo de aquí para allá a los animales y creando diálogos.
Os propongo un juego: que busquéis estos animales.
La cerdita con sus hijitos,  quieren un buen rincón antes que caiga la noche.
La vaca y el ternero juntos, como nos gusta.
La ovejas todas en rebaño. A ver si veis la que tiene la pata de pasta. Sin querer, se reproduce también aquí lo que en algunos santuarios pasa con animales heridos.
El caballo o yegua, no queda muy claro.
La gallina, incubando y rodeada de pollitos.
Un conejito.
Además se nos han unido otros animales que no son tan usuales en estos refugios, a ver si también los encontráis:
Un hipopótamo, un tapir, un camello, un cervatillo que perdió a su mamá, como las crías de zorra, un mapache, una tejón con su cría y una paloma.
Este lugar lo cuidan unas señoras muy amables y muchos voluntarios. Hay uno, por cierto, que ha sido pillado en la foto cuando estaba haciendo caca. ¡Vaya! ¿A que no lo encontráis?

Por cierto, los que queráis hacer un regalo único para estas fiestas, os ofrezco el cuento infantil El Santuario, a 13 euros para terminar la edición y poder lanzar la nueva próximamente. (karengorges@gmail.com). Estaré en la Feria Vegana este sábado 12 de Diciembre con los últimos ejemplares.

lunes, 16 de noviembre de 2015

Presentació del conte El Santuari i taller de titelles de dit

Ara feia dos mesos que no trobava el moment per tornar a la infància vegana.
Per fi l'he trobat i és per anunciar-vos la presentació del conte El Santuari a Barcelona.

Lloc: Amapola, Travessera de Gràcia 129. Visita la botiga  
Dia: divendres 20 de novembre
Hora: de 17:30 a 19
Edat: a partir dels 5 anys (si són més petits caldrà que els acompanyants els ajudin)
Aportació de 3 euros per als materials.

Vull explicar als més petits el conte El Santuari, que tantes alegries m'està aportant. Aquesta serà la presentació. Tot seguit farem titelles de dit dels protagonistes del conte que us podreu endur.
Seran quelcom semblant a aquestes:


Feu la reserva de la vostra plaça a karengorges@gmail.com o al 600704923.

Passarem una tarda divertida!!

A reveure.

martes, 22 de septiembre de 2015

GRANJAS, ¿CONTACTO CON LA NATURALEZA?

Leyendo este artículo se me ponen los pelos de punta. Si bien podemos estar de acuerdo que el contacto con la naturaleza a cualquier edad es algo esencial y, por donde se mire, beneficioso, el contacto por favor, que sea en libertad.
En libertad para todxs, para niñxs y para todxs los seres.
Visitar una granja, no es contacto con la naturaleza. Así como no lo es visitar un zoo. 

http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20130614/54375609720/los-beneficios-de-la-naturaleza-para-los-ninos.html

..."los espacios naturales se convierten en un gran recurso pedagógico para educar la percepción de los chavales y hacer que los niños aprendan a discriminar, a categorizar y a ordenar la información, a establecer vínculos afectivos con la naturaleza y los seres vivos y a desarrollar sentimientos de respeto y de protección del medio ambiente".

¿Qué información van a categorizar: carne para hamburguesas, huevos para tortillas...?
¿Qué van a discriminar? A sí! Soy un ser superior que merezco estar libre.
¿Vínculos afectivos? Seguro que sí, lxs niñxs empatizan a la primera, pero como lo harían al ver a una persona encerrada. El vínculo se establece con el contacto genuino, no detrás de unos barrotes, ni en contextos de explotación.
¿Respeto y protección del medio ambiente? Venga va! ¿Les vas a explicar cuando vean esos animales para qué están allí? ¿Les vas a decir que son para comérselos y que su bocata tiene lonchas de ellxs?

Para más sarcasmo nos ponen a los animales encerrados como ejemplo de lo que les pasa a lxs niñxs en las clases: "las experiencias con animales que demuestran que si se les mantiene encerrados muestran un nivel de retraimiento mayor y una menor capacidad de respuesta ante situaciones difíciles. Otra evidencia, dicen los expertos, es que en los parques zoológicos los animales muestran problemas de comportamiento y mayores niveles de estrés."

"Los niños son aprendices activos, investigadores, y la naturaleza ofrece una experiencia sensorial completa: se puede tocar, oler, ver, oír, probar..., así que es más fácil aprender allí que atado a un pupitre". De acuerdo con lo del pupitre, y que son investigadores y activos, pero ¿qué van a probar en una visita a una granja? ¿el gusto del yogur? ¿Van a oír los gritos de las vacas cuando les sacan a sus terneros para poder tener su leche? Van a ver las miradas de pánico de los becerros cuando van a sacrificarlos? 

De acuerdo, hagamos una visita a una granja, pero mostrémosles todo, las jaulas al exterior donde pisan sus heces todo el día, vayamos al interior: las paredes llenas de sangre, los cuartos de pollo sobre las cintas, los pollitos siendo triturados porqué no ponen huevos, los cerdos chillando y cayendo desplomados. Veamos realmente qué les pasa a nuestxs pequeñxs ante algo así. 

Lo de que pescar sea una ocasión para brindarles experiencias naturales, sin palabras."excursiones a playa o al campo, enseñarles a pescar, a observar las aves, las hojas o los insectos, a hacer cabañas"

Pido por favor que se eliminen en todas las escuelas las visitas a las granjas y sino que se hagan con explicaciones reales de lo que se hacen con esos animales. A ver cómo las maestras van a responder las preguntas que me imagino que les van a hacer. A ver qué caras se les quedan.

Os dejo este enlace para que os hagais una idea de lo que les pasó a un grupo de alumnos en Nebraska. El profesor dijo:"Los niños tienen la curiosidad de saber de dónde provienen sus alimentos. No creo que debiera de haber nada malo en mostrar de dónde procede la carne.

http://luchaporlaverdad.com/2015/04/01/escuela-en-nebraska-visito-un-matadero-traumatizando-a-los-ninos/

Si es para conocer animales, llevémosles a los santuarios, donde salvan vidas y se muestra la otra cara de la industria y del ocio. En estos lugares, el afecto, la empatía y el respeto por medio ambiente se viven de manera real.

Víctor y Lua acariciando a Kevin en un santuario.


jueves, 10 de septiembre de 2015

ENTREVISTA A UNA MAMÁ VEGANA: MIREIA BES

Nombre y edad. Lugar donde vives.
Mireia Bes Cama, 37 años. Barcelona. Tengo un hijo de cuatro meses.

¿Cómo fue el inicio al veganismo?
Empecé siendo vegetariana a los 23 años. Adopté una cobaya a la que quería mucho. Busqué información para cuidarla bien y el libro que me compré explicaba que en sur américa se las comen. Aquello me impactó y me hizo reflexionar que por qué tenía más derecho un perro, un gato, una cobaya, por encima de un cerdo, de una vaca, de un conejo. Ya había visto granjas de animales y me parecía un escándalo pero mi cobayita fue un detonante, nunca le estaré lo suficiente agradecida. Diez meses más tarde me enteré que las vacas “lecheras” y las gallinas “ponedoras” también sufren mucho y me pareció que lo coherente era el veganismo y no ser vegetariana sin más. Cada vez me enteraba de nuevas explotaciones de animales: productos testeados, experimentación, espectáculos… He eliminado todo lo que incluya el sufrimiento animal a medida que me he ido enterando de que existe.

¿Cómo lo vivió tu familia?
Mi familia lo respetó. El único problema fue que yo tenía la sensación de haber visto la luz, de tenia la razón absoluta y quería imponérselo a ellos también. A mi familia les gustan los animales, siempre hemos tenido perro, hemos recogido pájaros enfermos o heridos, etc. No entendía que si les gustaban los animales, pudieran seguir comiéndoselos. Y menos si les había explicado lo que les hacían. En fin, tuvimos bastantes discusiones, pero por mi culpa, ellos nunca quisieron que yo volviera a comer carne. Todavía hoy no entiendo por qué no quieren dar el paso, pero ya me di cuenta hace tiempo que esto hay que decidirlo por uno mismo, que solo puedes informar, pero que luego cada uno hace lo que quiere y no se consigue nada enfadándose. ¡Por lo menos he conseguido veganizar a los novios!

¿Qué les dirías a las familias que quieren iniciarse en el veganismo y tienen miedos?
A las familias que quieren dar el paso, les diría que no tengan miedo, al contrario. Soy mamá de un niño y pienso que no hay nada mejor para su salud que no comer carne. Veo el dar carne a un niño como el darle café o alcohol. La leche de vaca para una persona tenga la edad que tenga, me parece una aberración. Es un alimento diseñado para hacer crecer un ternero!!! Más antinatural imposible. Creo que como simios que somos, lo importante es comer mucha fruta. Yo lo hago y estoy siempre sana y mi hijo está en el percentil 95 de altura!

¿Qué opinión tienes de las vacunas?
Es un tema que no tengo del todo claro. En principio no me gustan. Por un lado no son veganas, por el otro comportan problemas y se han dado casos de muertes súbitas. A mi hijo por ahora no lo he vacunado, pero reconozco que la muerte del niño de Olot me impactó y todavía me estoy planteando el tema.

Lecturas que te hayan ayudado.
Al principio me ayudó mucho un libro de recetas de Rocío Buzo. Cuando me hice vegana circulaban pocas recetas. Ahora hay muchísimas. Me ayudó entonces una web que se llamaba mundovegetariano que no sé si  aún existe. Pienso que si estás interesado en eel tema, hay un montón de webs de todo tipo, grupos de Facebook, etc. Ahora no hay excusas.

Lista de la compra imprescindible.
Fruta de temporada, frutos secos, legumbres, aceite, hortalizas…Eso imprescindible. Luego ya vienen los caprichos, como sería la leche de avena o almendras, galletas, salsas, pastas, etc.

¿Qué hacas con la soja y el gluten?
Intento evitarlos, pero confieso que no lo hago tanto como me gustaría. Cada tanto como alguna hamburguesa de soja y pan casi cada día, aunque he disminuido el consumo. Pasta compro sin gluten. Me sienta mejor.

¿Tomas complementos?
Tomo vitamina B12 aunque hace poco leí que si comes dos zanahorias ecológicas sin lavar ya recibes el aporte, pero por si acaso, me tomo el suplemento, no me cuesta nada.

Recetas favoritas.
Gírgolas salteadas con ajo y perejil, ravioles con bechamel, lasaña de espinacas, batido de plátano, maquis de aguacate, patatas bravas, chips de alcachofa y boniato, albóndigas con picada, garbanzos con espinacas al curry. Soy bastante sencilla.
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif